Üreme Hazırlıkları

Balıkların üremesi için ilk şart, akvaristin sabırlı olmasıdır.Daha sonra, beslediği balıkların yaşam koşulları ve üreme yöntemlerine göre gerekli bilgileri araştırıp öğrenmesi gerekir.

 

Aslında beslediğimiz balıkların üremesi için gerekli olan, onların doğal yaşamlarındaki su şartlarını, akvaryumdaki suya taklit etmektir.Ek olarakda, balıklarımızın üremesini tetiklemek için, su sıcaklığını arttırabilir ve onları canlı gıdalarla besleyebiliriz.Gerçi lepistes ve kılıçkuyruk gibi bazı balıklar hiç bir destek olmadan üretilebilir.Ancak,Discuslarda olduğu gibi birçok balıkta,  iyi su şartları sağlanmadığı sürece üretim çok zordur.

 

Akvaryumumuzdaki balıkların üretilmesi için, zaman zaman akvaryuma müdahale etmek ve mevcut durumu değiştirmek gerekebilir.Bu müdahale, üretime uygun teşvik yöntemleri, anaç balıklara uygun bir bakım ve dikkatli bir gözlemle mümkün olabilir.

Yumurta bırakan balıklarda ilkin, erkek ve dişi olarak uygun bir çiftin seçilmesi gerekir.Seçilen çiftlerin renklerinde hiç bir bozukluk olmayacak, diğer kuşaklara intikal edebilecek kusur ve sağlık sorunları bulunmayacak, eşleşmeye hazır durumda bir olgunluğa erişmiş olacaklardır.Yumurta bırakan balıklardan bazıları , örneğin cichlidler eşlerini kendileri seçerler.Eşlerini kendileri seçen balıklara eş seçimi konusunda müdahale etmeye gerek yoktur.

Başarılı ve Sağlıklı bir yavru alınabilmesi için, başta yumurta bırakan balıklar olmak üzere, balıkların üreme için verimli ve olgunluğa ulaşmış bir dönemde olmaları gerekir.Uygun balıklar seçilip, ayrı bir üreme tankına alınmalıdır.Örneğin teşvik için, erkek ve dişi balıklar ayrı ayrı tanklarda 2 haftalık bir süreçte ayrı tutulabilirler.Bu süreç içerisinde ayrı tanklardaki balıklar birbirlerini görmeleri sağlanmalı ve balıkların tümüne canlı gıda ile besin takviyesi yapılmalıdır.Bu süreç sonunda, erkek ve dişi balıklar belli oranlarla (1 erkeğe 3 dişi gibi) aynı üretim tankına alınarak iyi bir eşleşme ve başarılı bir üretim sağlanabilecektir.

Genel olarak sağlıklı yavrular alabilmek için, yapılacak hazırlıkları ve dikkat edilecek husuları aşağıdaki biçimde özetlemek mümkündür:

*Eşleşme için uygun balıkların seçimi

*Eşleşmeye uygun balıkların diğer balıklardan ayrılarak üreme tankına alınması.

*Çiftleşme, yumurta ve yavruların korunması  için, bitkiler, kırık testi ve kayalarla saklanılabilecek alanlar oluşturulması.

*Anaç balıkların bulunduğu ortamdaki mevcut su sıcaklıklarının değiştirilmesi.

*Ph faktörlerinin, balığın üreme koşullarındaki Ph standardına uygun hale getirilmesi

*Kısmi su değişikliklerinin sık yapılması.

*Anaç balıkların beslenmelerinde mevcut durumun değiştirilmesi.Özellikle çiftleşmeden önce, besin çeşitliliği sağlanmalı, anaç balıklara canlı gıdalar verilmelidir.

Reklamlar

Üreme Yöntemleri

Akvaristler için, beslediği balıkların üreyip çoğalmasının ayrı bir önemi ve ayrı bir değeri vardır.

 

 

Balıklar için gerekli ortamların kurallarına uygun olarak hazırlanması ve balık eşleşmelerinin bilinçli yapılması üremeyi kolaylaştıracaktır.

 

Balıklar yumurtalarının aşılanması ile üreyip çoğalırlar.Balıkların türlerine göre yumurtaları, dişi balığın bünyesinde yada dışında aşılanır.Balıkların Üreme yöntemleri aşağıdaki gibidir:


 

Bu balıkların yumurtalarının döllenmesi suyun içinde, balık bünyesi dışında olur.Yumurtalar dibe iner veya bir bitki, kayaya tutunurlar.Akvaryumlarda, yumurtalardan çıkacak yavrular için tedbirler alınması, yavru ve yumurtaların büyük balıklara yem olmaması gerekir.1-Yumurta Yayanlar:

Yumurta yayan balıklar:

*Barblar

*Daniolar

*Bazı Rasborolar

*Japon Balıkları, örnek olarak verilebilir.

2-Yumurtalarını Gömenler:

Killi balıklarda görülen bir üreme yöntemidir.Bu balıklar doğal ortamlarında yumurtalarını çamura gömrler.Bu balıkların bulunduğu ortamlarda, balığın yaşadığı sular çekilir ve yetişkin (ebeveyn) balıklar ölür.Yumurtalar çamura gömülü olarak kalır.Çamura gömülü yumurtalar, yağmurların yağması ve suların arttmasıyla canlanır ve yavrular meydana gelir.Yavrular yetişkin olup, sular çekilene kadar yumurtalarını çamura gömerler ve bu döngü sürekli devam eder.

Akvaryumlarda bu balıklar çok daha uzun yaşarlar.Çünkü suyun kuruması yada çekilmesi sorunu yoktur.Bunlar yumurtalarını, akvaryum dibindeki “peat” denen çamura bırakırlar.

3-Yumurtalarını Biriktirenler:

Bu üreme yöntemine sahip balıklar, ilk olarak kendi eşlerini seçerler ve daha sonra yumurtalarını bırakacakları ortamı bulurlar.Yumurta bırakılacak yerin gözden uzak olması, sakin ve taenha bir yer olmasına özen gösterirler.Anne ve Baba balığın ebeveynlik ve koruyucu duyguları çok fazladır.Yumurtalar bırakıldıktan sonra, anne ve baba adayı yumurtaları dikkatle gözler, yelpazeleyerek yumurtalar üzerinde hafif akıntı oluşturur, gerektiğinde daha güvenli bir yere naklederler.Yumurta ve yavruları diğer balıklardan korurlar.

Özellikle bazı cichlid balıklarında bu yönteme gözlemlemek mümkündür.Bu üreme yönteminde, akvaryumda kayalardan mağaralar oluşturulmalı yada akvaryuma saksı ve kırık testi tarzı malzemeler konmalıdır.

Yumurta Biriktiren Balıklar:

*Cichlidlerin bazıları

*Yayın Balıkları

*Gün Balığı

*Rasboraların bir kısmı

*Rainbow Balıkları

4-Ağızda Yavrulayanlar(Ağızda Kuluçka):

Bu üreme yöntemini kullanan balıklar, yavrularını ağızlarında dünyaya getirirler.Balıklar, yumurtalarını ilk olarak zeminde bulunan düz bir taş veya akvaryum kumu üzerine bırakırlar.Daha sonra dişi balık yumurtları ağzında toplar.Döllenme bazen yumurtaların bırakıldığı zeminde, bazende yumurtalar dişi balık tarafından alındığında yapılır.Ağızda kuluçka süresince, dişi balık en az 14 gün yem yemez.Ağızda yavrulayan balıklara en güzel önek olarak cichlid balıklarının bir kısmı verilebilir.

5-Yuva Yapanlar:

Bu üreme yöntemini kullanan balıklar, inşa ettikleri yuvalar içine yada su yüzeyine oluşturulan baloncuklar içine yumurtalarını bırakırlar.Yumurta inşası çakılların dişi tarafından kazılıp, çukur haline getirilmesi ile meydana gelir.Yuvanın meydana gelmesi için, su yüzeyinde hava kabarcıkları(Örenğin su yüzeyindeki hava kabarcıklarını erkek beta balığı oluşturur) ve zeminde uygun bir yer yeterlidir.Erkek yumurtaların ortaya çıkmasıyla birlikte aşırı agresifleşir.Erkek balık, yumurtaları korur.Dişi balık ise, erkek balığın agresifliğinden dolayı genelde ortalarda gözükmez.

Yuva Yapan Balıklar:

*Beta Splenden

*Gurami

*Bazı Yayın Balıkları

6-Canlı Doğuranlar:

Bu üreme yönteminde, döllenme dişi balığın bünyesinde olur.Yumurtalar anne karnında gelişir.Doğuran balıklar belli aralıklarla, 30-300 kadar yavru dünyaya getirirler.Yavrular peşisıra dişi üreme organı olan vent’ ten çıkarlar.

Bazı dişi balıklar erkeğin spermini bünyesinde saklar.Bunları zaman zaman döllenme için kullanır.

Canlı Doğuran Balıklar:

*Lepistes

*Plati

*Kılıç Kuyruklar

*Moli

Üreme Tankı

Çiftleşme süreci, diğer balıkların bulunduğu esas tankta olsa bile, erkek ve dişi çifti ayrı bir tanka koymada yarar vardır. 


Genel olarak eşleşen balıkların, çiftleşme yerleri için özel alanlar seçtikleri bilinmektedir.Çiftleşme için erkek ve dişi balıkların stresten uzak olmaları, gerekir.Bu sebepten, normal bir tanktan alınarak, özel hazırlanmış üreme tankına konmaları gerekir.Böylece yumurta ve yavruların diğer balıklarca yenmemesi de sağlanmış olur.

Çiftleşme sürecinden önce üreme tankının hazırlanması gerekir.Suyun sağlık şartlarına uygun hale getirilmesi ve üreme tankında en az;

*Isıtıcı

*Biyolojik Sünger Filtre

*Hava motoru ve hava taşı

*Balıkların saklanması için, kayalar, canlı veya süs bitkilerinin,  olması gerekir.

Sağlıklı Filtrasyon

Üreme akvaryumlarında, sağlıklı bir çiftleşme, yumurta ve yeni doğacak balıkların büyütülmesi için, suyun çok temiz ve kaliteli olması gerekir.Bunun içinde filtrasyon iyi yapılmalı, iç filtrelerin sebep olcağı aşırı su akımından kaçınılmalıdır.Çünkü yumurtalar ve yavrularınbu akımla alabora olması veya iç filtreye sıkışması akvaristi üzecektir.Filtreleme biyolojik sünger filtrelerle yapılmalı ve üreme tankında akım hava taşlarından gelecek hafif akımla sağlanmalıdır.

Su Koşulları

Suyun özellikleri( ph, dh ve sıcaklığı ) eşleşme döneminde gerektiği şartları sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.Üreme Tankında, Kısmi su değişikliklerinin, sık sık yapılması gerekir.Özellikle ısının kontrol edilmesi, genel olarak da, balıkların yaşadığı doğal ortamlardaki ısı sınırlarına dikkat edilerek, ısının normal tanka göre, maksimum 2 C arttırılması gerekir.Isıyı arttırma erkek ve dişi balığı çiftleşmeye teşvik edecektir.Bu teşvikte balıkların türüne ve yaşam özelliklerine dikkat edilmesi şarttır.Örneğin çöpçü balıklarında olduğu gibi bazı türlerde, su seviyesi 2 cm kadar üreme tankından alınarak, yerine soğuk su ilave edilir.Böylece ısıyı arttırmanın aksine, ısı azaltılmış olur.

Üreme tankındaki su sertliği ve asitlik derecesi balık türlerine göre farklılık gösterir.Üreteceğiniz balıklar için gerekli su şartları Balık Türleri menümüze bakılarak veya kitap ve diğer siteler araştırarak şartlar sağlanabilir.

Üreme Tankının Konumu

Normal akvaryumların ve sularının sağlıklı olması için, direk gün ışığı almaması önerilir.Ancak üreme tankındaki balıklarınızın üremeye teşviki için, sabah güneşi almasında fayda vardır.Bunun yanısıra , üreme tankları, ev yada iş trafiğinin yoğun olduğu odalara konmamalı, gerekirse akvaryumun arka ve yan camları siyah bir katronla kaplanmalıdır.Böylece anaç balıkların strese maruz kalmadan sağlıklı bir biçimde çiftleşmesi ve yumurtalara zarar vermemesi sağlanmış olur.

Üreme Tankında Işık

Genel olarak üreme tanklarında ışığın loş olması, şiddetli olamaması genel kanıdır.Yani üreme tankınız mümkün olduğunca karanlık olmalıdır.Çok şiddetli ışık, yumurtalarda mantar ve diğer enfeksiyonlara yol açarak, yumurtaları bozabilir.

Üreme Yöntemlerine Göre Bazı Tankların Hazırlanması

Yumurta Yayan Balıklar:

-Barbus Conchonius balıklarında olduğu gibi tankın alt kısmına naylon ağ gerilerek, yumurtaların üreme tankının tabanına düşmesi, anaç balıkların ağın üstünde kalması sağlanabilir.

-Barbus tetrazonlarda olduğu gibi, yavrular ve yumurtaların korunması için, tankın dibine iki kat cam bilya döşenebilir.

-Daniolarda balıklarında, ince yapraklı bitkiler ve bitkilerin ekildiği ince kum tablalar yardımıyla yumurtalar korunabilir.


Ağızda Kuluçka Yapanlar:

– Bu balıklarda örneğin malawi cichlidlerde, yumurta ve yavrular anne balığın ağzında geliştiği için, koruma, anne tarafından yapılacaktır.Ama yine de üreme tanklarında uygun mağaralar hazırlanmalı ve akvaryum tabanı 5 cm çakıl ile kaplanmalıdır.


Yumurtalarını Biriktirenler:

 

-Etroplus Maculatus, zebra gibi balıklarda üretim tankına, düz kaya, kütükler ve mağara görevi görecek deniz kabukları, kırık testiler konmalıdır.Böylece koruyucu anne ve babalar yumurtalarını daha güvenli buldukları bu tür yerlere bırakabileceklerdir.

 


Canlı Doğuranlar:

-Bu balıklar için üreme tankında yavruların saklanabileceği biçimde bol bitkili alanlar hazırlanmalıdır.Özellikle yosun bitkiler kullanılmalı, gerekirse yapay bitkilerle üreme tankı dizayn edilmelidir.Dişi balık doğumdan önce akvaryumcularda satılan yavruluğa konularak, yavruların hayatta kalması sağlanabilir.